معنی و ترجمه کلمه snub cable به فارسی snub cable یعنی چه

snub cable


علوم دريايى : ناگهان ترمز کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها