معنی و ترجمه کلمه so to speak به فارسی so to speak یعنی چه

so to speak


گوى ،چنانکه گويى ،اگربتوان چنين چيزى گفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها