معنی و ترجمه کلمه social attitude به فارسی social attitude یعنی چه

social attitude


روانشناسى : نگرش اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها