معنی و ترجمه کلمه social exchange به فارسی social exchange یعنی چه

social exchange


روانشناسى : تبادل اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها