معنی و ترجمه کلمه social institution به فارسی social institution یعنی چه

social institution


روانشناسى : نهاد اجتماعى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها