معنی و ترجمه کلمه social integration به فارسی social integration یعنی چه

social integration


روانشناسى : يکپارچگى اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها