معنی و ترجمه کلمه social rate of time preference به فارسی social rate of time preference یعنی چه

social rate of time preference


بازرگانى : نرخ ترجيح زمانى اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها