معنی و ترجمه کلمه socialite به فارسی socialite یعنی چه

socialite


معاشر،شخص مقتدر در جامعه ،شخص طراز اول جامعه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها