معنی و ترجمه کلمه socio economic به فارسی socio economic یعنی چه

socio economic


اجتماعى
بازرگانى : اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها