معنی و ترجمه کلمه sociogenic به فارسی sociogenic یعنی چه

sociogenic


روانشناسى : جامعه زاد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها