معنی و ترجمه کلمه sociology به فارسی sociology یعنی چه

sociology


جامعه شناسى ،انسگان شناسى
قانون ـ فقه : جامعه شناسى
روانشناسى : جامعه شناسى
بازرگانى : جامعه شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها