معنی و ترجمه کلمه sociometry به فارسی sociometry یعنی چه

sociometry


جامعه سنجى ،سنجش روابط افراد جامعه ،سنجش افکار اجتماعى
روانشناسى : گروه سنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها