معنی و ترجمه کلمه sockdologer به فارسی sockdologer یعنی چه

sockdologer


()sockdolager(ز.ع -.امر ).ضربت قاطع ،اتمام حجت ،جواب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها