معنی و ترجمه کلمه sodium chloride به فارسی sodium chloride یعنی چه

sodium chloride


(ش ).نمک طعام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها