معنی و ترجمه کلمه soft fails به فارسی soft fails یعنی چه

soft fails


کامپيوتر : ظهور ناگهانى نويزها در مدارهاى ريز الکترونيکى از طريق ذرات اشعه کيهانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها