معنی و ترجمه کلمه soft missile base به فارسی soft missile base یعنی چه

soft missile base


سکوى بدون حفاظ پرتاب موشک
علوم نظامى : سکوى بى حفاظ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها