معنی و ترجمه کلمه soft palate به فارسی soft palate یعنی چه

soft palate


کام گوشتى ،شراع الحنک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها