معنی و ترجمه کلمه software resources به فارسی software resources یعنی چه

software resources


کامپيوتر : منابع نرم افزار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها