معنی و ترجمه کلمه soil conservation به فارسی soil conservation یعنی چه

soil conservation


حفاظت خاک ،مهيا کردن خاک براى محصول بخصوصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها