معنی و ترجمه کلمه soit fait comme il est desire به فارسی soit fait comme il est desire یعنی چه

soit fait comme il est desire


قانون ـ فقه : بگذار ان چنان که مى خواهد باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها