معنی و ترجمه کلمه solar plexus به فارسی solar plexus یعنی چه

solar plexus


ورزش : شبکه عصبى ناحيه زير معده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها