معنی و ترجمه کلمه sold به فارسی sold یعنی چه

sold


(زمان ماضى واسم مفعول فعل)sell ،فروخته شده ،بفروش رفته ،بفريفته ،اغوا شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها