معنی و ترجمه کلمه soldering copper به فارسی soldering copper یعنی چه

soldering copper


علوم مهندسى : مس سر هويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها