معنی و ترجمه کلمه soldering iron به فارسی soldering iron یعنی چه

soldering iron


هوويه
الکترونيک : هويه
معمارى : هاويه
علوم نظامى : هويه لحيم کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها