معنی و ترجمه کلمه soldier به فارسی soldier یعنی چه

soldier


سپاهى ،سربازى کردن ،نظامى شدن
علوم نظامى : فرد نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها