معنی و ترجمه کلمه sole representative به فارسی sole representative یعنی چه

sole representative


قانون ـ فقه : نماينده منحصر بفرد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها