معنی و ترجمه کلمه solid state component به فارسی solid state component یعنی چه

solid state component


مولفه ء حالت جامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها