معنی و ترجمه کلمه solidum به فارسی solidum یعنی چه

solidum


تضامن
قانون ـ فقه : متضامنا"


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها