معنی و ترجمه کلمه solitariness به فارسی solitariness یعنی چه

solitariness


تنهائى ،گوشه نشينى ،انزوا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها