معنی و ترجمه کلمه solitary به فارسی solitary یعنی چه

solitary


تنها،مجرد،گوشه نشين ،منزوى ،پرت
روانشناسى : منزوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها