معنی و ترجمه کلمه solution به فارسی solution یعنی چه

solution


چاره سازى ،شولش ،محلول ،راه حل ،تاديه ،تسويه
علوم مهندسى : انحلال
شيمى : محلول
روانشناسى : محلول
بازرگانى : حل
ورزش : محلول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها