معنی و ترجمه کلمه somatic به فارسی somatic یعنی چه

somatic


بدنى ،تنى ،جسمى
روانشناسى : تنى
ورزش : بدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها