معنی و ترجمه کلمه somatotyping به فارسی somatotyping یعنی چه

somatotyping


روانشناسى : سنخ بندى تن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها