معنی و ترجمه کلمه some time به فارسی some time یعنی چه

some time


يک وقتى ،مدتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها