معنی و ترجمه کلمه somebody به فارسی somebody یعنی چه

somebody


يک کسى ،کسى ،يک شخص ،شخصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها