معنی و ترجمه کلمه sometimes به فارسی sometimes یعنی چه

sometimes


بعضى اوقات ،بعضى مواقع ،گاه بگاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها