معنی و ترجمه کلمه son of a bitch به فارسی son of a bitch یعنی چه

son of a bitch


پدرسگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها