معنی و ترجمه کلمه sonic به فارسی sonic یعنی چه

sonic


شنودى ،صوتى ،وابسته بسرعت صوت ،سماعى ،در ميدان شنوايى
علوم نظامى : مربوط به صوت يا سرعت صوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها