معنی و ترجمه کلمه soon به فارسی soon یعنی چه

soon


بزودى ،زود،عنقريب ،قريبا،طولى نکشيد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها