معنی و ترجمه کلمه sop به فارسی sop یعنی چه

sop


Standard Operating Procedure،غذاى مايع ،ابگوشت ،تريد،شير،خيس ،خيساندن ،جذب کردن
کامپيوتر : رويه عملياتى استاندارد وضعيت موجود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها