معنی و ترجمه کلمه sophistary به فارسی sophistary یعنی چه

sophistary


قانون ـ فقه : سفسطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها