معنی و ترجمه کلمه sore eyes به فارسی sore eyes یعنی چه

sore eyes


چشم درد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها