معنی و ترجمه کلمه sore throat به فارسی sore throat یعنی چه

sore throat


(طب )گلو درد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها