معنی و ترجمه کلمه sorrel به فارسی sorrel یعنی چه

sorrel


اسب کرند،گوزن نر سه ساله
ورزش : اسب کهر اغلب با يال و دم سفيد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها