معنی و ترجمه کلمه sort (out) به فارسی sort (out) یعنی چه

sort (out)


ورزش : عيب يابى اتومبيل با راندن ازمايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها