معنی و ترجمه کلمه sortie plot به فارسی sortie plot یعنی چه

sortie plot


علوم نظامى : شماى منطقه پرواز در عکاسى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها