معنی و ترجمه کلمه sorting test به فارسی sorting test یعنی چه

sorting test


روانشناسى : ازمون دسته بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها