معنی و ترجمه کلمه sound discipline به فارسی sound discipline یعنی چه

sound discipline


علوم مهندسى : انضباط صوتى
علوم نظامى : انضباط صدا يا جلوگيرى از سر و صدا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها