معنی و ترجمه کلمه sound judgment به فارسی sound judgment یعنی چه

sound judgment


قانون ـ فقه : عقل سليم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها