معنی و ترجمه کلمه soundboard به فارسی soundboard یعنی چه

soundboard


)sound board(تخته موجد صدا،کمان ويولن وتار،(مج ).عامل انتشار عقايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها